โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

THIAN FAH FOUNDATION HOSPITAL
泰京天華慈善醫院

ติดต่อเรา
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number: 66(0)2-2372191-4

Fax Number: 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com 

Website: http://www.thianfah.com

 

       เปิดรับผู้ป่วยที่ต้องการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ประกันสังคม และบัตรทอง หรือผู้ป่วยที่ต้องชำระค่าฟอกเลือดเอง

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

Satellite intelligence dialysis center

โดยความร่วมมือ

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดบริการ ธันวาคม 2558

โครงการ โรงพยาบาลเทียนฟ้าหทัยราษฎร์-ศูนย์ไตบริบาลภิวัฒน์

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400