กิจกรรมวันไตโลก

ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันไตโลก

8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 ณ ห้องประชุม ทวี ญาณสุคนธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบกับ แขกรับเชิญพิเศษ อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์

และกิจกรรม อาทิ

- ตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคไต

- นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคไต

- เสวนากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร    

   ** โรคลูปัสในเด็ก-ผู้ใหญ่    

   ** การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ    

   ** ความดันโลหิตสูงในหญิงมีครรภ์ และครรภ์เป็นพิษ    

   ** อาหารและยา และการเกิดโรคไต

- ตอบคำถาม ชิงรางวัล

รับจำนวนจำกัด 300 ท่าน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคลิ๊กลงทะเบียนออนไลน์

โทร. 02-763-3312, 063-989-0341

หรือเพียงสแกน QR code จากภาพประชาสัมพันธ์

ปันน้ำใจจากทีมไต..สู่เมืองไต(ใหญ่)

ผ้าป่ามหากุศลจากพระมงกุฎเกล้า สู่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

โครงการผ้าป่า รพ.ศรีสังวาลย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์การแพทย์ ในหอผู้ป่วยวิกฤต

เนื่องจากผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในถิ่นห่างไกลจากความเจริญทางการแพทย์ และมีฐานะยากจน

ไม่สะดวกในการเดินทางไปรักษายังจังหวัดใกล้เคียง

โดยร่วมบริจาคได้ที่: หน่วยวิจัย แผนกโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โทร 02-763-3312, 063-989-0341 หรือ

โอนเงินเข้าบัญชี “ผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ปี 2559”  

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน เลขที่บัญชี 508-0-34017-7

ส่งหลักฐานแจ้งการโอนที่: โทรสาร 02-640-4074

Email: kidneypmk2015@gmail.com Line ID: kidney2015    

**หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรที่ชัดเจน บนสลิปการโอนเงิน

1 / 1

Please reload

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400